Podujatia a publikácie
header 01

Cieľom projektu LUMAT - Interreg je spolupracovať na projektoch integrovaného riadenia životného prostredia a integrovaného environmentálneho manažmentu v 7 stredoeurópskych funkčných mestských oblastiach. Na Slovensku je partnerom projektu Mesto Trnava a Slovenská technická univerzita v Bratislave.  Hlavnou úlohou je prispieť k udržateľnému využitiu územia v rámci integrovaného environmentálneho manažmentu mestských funkčných oblastí.

V rámci LUMATu sa rozbieha realizácia projektovej aktivity – Vypracovanie Akčného plánu integrovaného environmentálneho manažmentu Mestskej funkčnej oblasti Trnava.

Viac informácií o tomto zaujímavom projekte nájdete na stránke: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT.html

A v informačnom periodiku č. 3/2017 sa dočítate aj o stretnutí v ZOMOTe: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/LUMAT/03-2017-LUMAT-Newsletter3.pdf

Dňa 25.septembra 2017 sa uskutočnilo neformálne stretnutie členov ZOMOTu. O priebehu stretnutia a o prejednávaných témach sa môžete dočítať na stránke Mesta Trnava: 

http://www.trnava.sk/sk/aktualita/stretnutie-clenov-zdruzenia-obci-mestskej-oblasti-trnava

V sobotu 17. júna 2017 sa v obci Špačince konalo podujatie s názvom Popoludnie pre všetkých. A naozaj, bolo pre všetkých. Nafukovací hrad, autodrom, detský reťazák, maľovanie na tvár, mnoho súťaží; a to je len časť z pripravenej zábavy pre deti. A deti sa fakt bavili. Rozžiarené očká, úsmevy na všetky strany, spokojní rodičia, i starí rodičia. Divadielko o pirátoch vrátilo nielen deti, ale i dospelých do bezstarostných detských čias. Ukážka psieho výcviku nám zas ukázala, že psy nie sú len na okrasu, ale sú to aj naozaj užitočné a múdre zvieratá.

Počasie, ktoré vyzeralo, že už- už pokazí celú zábavu si to napokon rozmyslelo. Raz zamračené, raz sa predralo spomedzi mraky aj slniečko, ale hlavne, že nepršalo. A tak sa odohral aj priateľský futbalový zápas, v ktorom jedno družstvo tvorili vybraní starostovia zo ZMO a druhý tím tvoril výber slovenských hokejistov a futbalistov. Samozrejme, nešlo ani tak o výsledok, ako o zábavu.  

Po zápase každý čakal na hosťa, ktorý je známy z televíznych obrazoviek. Štefan Skrúcaný. Nielen výborný zabávač, ale i plnohodnotný spevák. Všetci sme spievali s ním známe pesničky a pri niektorých sme sa vrátili do čias, kedy s Mirom Nogom tvorili nerozlučných zabávačov. Haraší mi z teba Yoko... spievali takmer všetci. Po odspievaných pesničkách, vypovedaných vtipoch, prišla na rad hviezda podujatia- Dara Rolins. Áno, Dara Rolins. To už ale, bol areál ihriska, kde sa podujatie konalo, naplnený. Za búrlivého potlesku, výskania a mávania sa na pódiu zjavila obľúbená speváčka. V Špačiniach to vrelo. Dara so svojimi dvomi tanečníčkami priniesla toľko pozitívnej energie, že z jej vystúpenia sa rozprúdila zábava, ktorej koniec bol v nedohľadne. Po nej sa nikomu nechcelo skončiť a tak zábava, hudba, spev pokračovali ešte dlho. Do tanca a do dobrej nálady hrali hudobné skupiny. A nechýbal ani krásny ohňostroj.

Tlieskame a ďakujeme, lebo po Dni zdravia, ktoré sme organizovali s obcou Biely Kostol, sa organizátorom a obce Špačince táto akcia naozaj vydarila. Tešíme sa opäť o rok! 

V roku 2016 vzniklo ako samostatná právnická osoba Združenie obcí mestskej oblasti Trnava. Jedným z jeho prvých projektov bolo aj vypracovanie spoločného Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja územia. Dôvodom spracovania bola, okrem samotného vzniku združenia obcí a vypracovania integrovanej stratégie udržateľného mestského rozvoja v rámci prípravy IROP, aj nevyhnutná potreba spolupráce mesta Trnava a okolitých obcí z dôvodu nových očakávaných trendov, vnútorných a vonkajších výziev, ktoré budú mať dopad na rozvoj a verejné služby na miestnej úrovni.

Návrh tohto strategického dokumentu si môžete prečítať v prílohe: 

KOM, n.o. v súvislosti so vznikom združenia obcí mestskej funkčnej oblasti Trnava spoluorganizoval workshop na témy spolupráce mesta aobcí v mestskom regióne. Workshopu sa okrem prednášajúcich zúčastnili starostovia z obcí mestskej funkčnej oblasti, predstavitelia mesta Trnava a Hlohovec odborní pracovníci združenia a mesta Trnava.

Výstupy worskshopu, ktorými sú najmä praktické poznatky z mestských regiónov v Rakúsku budú využité pri projektoch, ktoré si združenie schválilo pre roky 2016 a 2017.