Novinky
header 01

Združenie obcí mestskej oblasti Trnava spolu s Obcou Biely Kostol a za finančnej spoluúčasti Trnavského samosprávneho kraja organizuje v piatok 7. apríla 2017 na Svetový deň zdravia akciu, pri ktorej si budete môcť vypočuť zaujímavé informácie z oblasti zdravia, starostlivosti o zdravie, rady pri riešení mnohých sociálnych situácií a zdravotných problémov. Prednášky, ktoré budú prebiehať od pol deviatej hodiny budú spojené s bezplatnou diagnostikou (diabetes, krvný tlak, cholesterol), prezentáciou a ochutnávkou zdravých čajov, prezentáciou výživových doplnkov a biorezonancie.

Akcia bude prebiehať počas celého dňa, takže môžete prísť kedykoľvek Vám to bude vyhovovať - v rozmedzí medzi 8:00 hod. a 14:00 hodinou. Zrána budú prednášky na sociálne témy, od ôsmej do jedenástej budú robiť bezplatnú diagnostiku pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trnave. Kto ju bude chcieť využiť, odporúčame prísť nalačno. 
Zabezpečíme pre Vás drobné a zdravé pohostenie i rôzne zdravé nápoje.

Máme dohodnutých viacej zaujímavých hostí, určite Vás aspoň niektorí z nich zaujmú.

Radi Vám zároveň s prvým ročníkom akcie Deň zdravia a ZOMOT predstavíme aj priestory, v ktorých sídli kancelária Združenia obcí mestskej oblasti Trnava. Počas dňa zdravia sa máte možnosť stretnúť aj so starostovcami jednotlivých členských obcí i zástupcami mesta.

 

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA TRNAVA
zabezpečí počas Dňa zdravia a ZOMOT
- základnú poradňu na podporu zdravia a
- poskytne nasledovné spektrum vyšetrení: základné biochemické ukazovatele - koncentrácia celkového cholesterolu a glukózy v kapilárnej krvi; meranie tlaku krvi a pulzovej frekvencie; antropometrické vyšetrenie; meranie % množstva telesného tuku prístrojom OMRON a vyšetrenie prístrojom Smokerlyzer pre fajčiarov.
- súčasťou týchto vyšetrení bude vyplnenie dotazníka Test zdravé srdce. 
 - na základe týchto vyšetrení je orientačne určené individuálne riziko klienta. 
- analýza rizikových faktorov umožní odporúčať optimálne zmeny:
• vo výžive 
• vo fajčiarskych návykoch 
• vo fyzickej aktivite 
• v zvládaní stresu 
V prípade potreby sa v zmysle štandardných diagnostických postupov odporučí klientovi návšteva ošetrujúceho lekára a ďalšie potrebné vyšetrenia.

ZDOBENIE KRASLÍC VOSKOVOU TECHNIKOU

Každý z nás má veľa starostí a povinností a realizácia rôznych aktivít, medzi ktoré patrí aj zdobenie kraslíc voskovou technikou, je pre nás psychohygienou (jej významom je prevencia vzniku zdravotných ťažkostí), a preto sme pre Vás na Dni zdravia a ZOMOT pripravili aj zaujímavý sprievodný program: 
Pretože sa blíži Veľká noc, budete si môcť sami vyskúšať zdobenie kraslíc voskovou technikou a vlastné výtvory si potom odniesť domov. Tí, ktorých táto možnosť zaujala, prineste si vlastné výdušky a všetko ostatné, vrátane odborných a praktických rád, získate u nás!

 

TEŠÍME SA NA VÁS!

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (plagát 1.jpg)DEŇ ZDRAVIA A ZOMOT274 kB